Слов`янська гімназія
Головна сторінка Про гімназію Навчальна діяльність Проектна діяльність Для батьків Для учнів Корисні посилання
Меню
ОГОЛОШЕННЯ
У розробці
ПОСИЛАННЯ
 
Кафедра суспільних наук


Кафедра суспільно-гуманітарних наук

 

 Завідувач:

Руденко Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель–методист», «Відмінник освіти України», «Отличник народного просвещения России».

Склад кафедри:

Беженар Георгій Дмитрович – директор гімназії, вчитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель–методист», кандидат психологічних наук, «Заслужений працівник освіти України». 

Деріга Світлана Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель етики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист».

Попова Марина Валентинівна – вчитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель–методист».
Старов Сергій Борисович – вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Міткевич Наталія Миколаївна - вчитель історії та правознавства, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
Халімовська Яна Богданівна – вчитель історії та правознавства, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Науково – методична тематика кафедри: спеціалізація кафедри включає в себе нормативні та спеціалізовані курси, що відображають історію України та  світу з найдавніших часів до наших днів, а також цикл правознавчих дисциплін. Впровадження сучасних ІКТ у викладанні історії та правознавства.

 

Основні напрямки науково - методичних розробок та досліджень:

 • Використання інтерактивного програмного забезпечення у викладанні всесвітньої історії в старшій школі;
 • Розвиток творчих здібностей, дослідницьких навичок шляхом використання методології наукового пізнання при вивченні історії;
 • Формування історичних понять при вивченні вітчизняної та світової історії;
 • Формування активної громадянської позиції учнів на уроках правознавства;
 • Розвиток духовно – естетичних якостей особистості у процесі вивчення курсу етики.

Публікації кафедри:

 1. Беженар Г.Д. Кафедра історії і громадянське становлення учнів  // Педагогічна газета. - 1997. - №1 (31). - С.3.       
 2. Беженар Г.Д. Піклувальні ради // Серія «Столична освіта». – К., 2004. – Вип.10. – С.51 - 55.
 3. Беженар Г.Д. Турбота про вчителя сьогодні – запорука кадрового забезпечення завтра // Директор школи. – 2005. - №14 (350). – С.14 - 15.
 4. Беженар Г.Д. Міжнародне партнерство в освіті // Директор школи. – 2005. - №15 (351). – С.20 - 23.
 5.  Беженар Г.Д. Спільні слов’янські корені дають нам відчуття великої родини // TRAVEL news. – 2005. -  №5-6. – С.130 – 131.
 6.  Беженар Г.Д. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи // Директор школи. – 2005. - №37 (373). – С.13 –15.
 7. Беженар Г.Д. Формування системи безперервної екологічної освіти та виховання // Директор школи. – 2005. - №40 (376). – С.21 –22.
 8.  Беженар Г.Д. Основи формування системи безпеки життєдіяльності та екологічного виховання учнів // Безпека життєдіяльності. – 2005. - №5. –   С.31 – 33.
 9. Беженар Г.Д. Міжнародне співробітництво – комунікативна основа громадянської освіти учнів // Європейський вимір у шкільній освіті України. Практико-орієнтований посібник. – К.,2006. – Ч.1. – С.20 – 23.
 10. Беженар Г.Д. Громадянське становлення учнів // Європейський вимір у шкільній освіті України. Практико-орієнтований посібник. – К.,2006. – Ч.2. – С.29 – 31.
 11. Беженар Г.Д. Суспільні науки в процесі громадянського становлення учнівської молоді // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 31 травня 2006р. : У 2 т. / За заг.ред. О.Ю. Оболенського, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006.- Т.1. – С.403 - 404.
 12. Беженар Г. Д., Мась Н.М. Компетентність як категорія психолого-педагогічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Військово-соціальні науки» / Відпов. ред. В. В. Балабін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Вип. 18. – С.19–21.
 13. Беженар Г. Д., Мась Н.М. Компетентність керівника та її вплив на умови діяльності персоналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Військово-соціальні науки» / Відпов. ред. В. В. Балабін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Вип. 19. – С. 72–76.
 14. 14. Беженар Г. Д. Об’єктивні та суб’єктивні умови та фактори розвитку професійної компетентності керівника в оптимізації умов діяльності членів педагогічного колективу освітньої установи // Збірник наукових праць. №41. Частина ІІ. / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені            Б. Хмельницького, 2007. – С. 175–178.
 15. Беженар Г. Д. Психолого-педагогічні умови розвитку професіональної компетентності сучасного керівника // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 3. Ч. І. / гол. ред. Л. А. Перелигіна – Харків: УЦЗУ, 2007. – С. 68–76.
 16. Беженар Г. Д., Протасова Н.Г. Підготовка учнівської та студентської молоді в галузі демократичного державного управління, публічної політики та європейських справ // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 травня 2007р.: У 4 т./ За заг. ред.            О.Ю. Оболенського, В.М. Князєва.-К.: Вид-во НАДУ, 2007.- Т.2.- С.203 - 204.
 17. Беженар Г.Д. Досвід країн Європи в сфері державно-громадського управління освітою // Освітній трикутник: учні- батьки- вчителі (досвід європейських країн) / За заг. ред. Б.М. Жебровського.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - С.76 - 81.
 18. Беженар Г.Д. Партнерство в освіті – крок до громадянської освіти// Громадянська освіта в сучасному навчальному закладі: навчально – методичний посібник для керівників загальноосвітніх навчальних закладів.-К.: Вид-во ГУОН КМДА, 2007. - С. 23-26.
 19. Беженар Г. Д. Зміст професійної компетентності керівника у контексті впливу предметно-просторового середовища на діяльність персоналу             // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. академіка С. Д. Максименка. Том. Х, Вип. 3. – К. : Главник, 2008. – С. 44–48.
 20. Беженар Г.Д. Основні результати дослідження психологічних особливостей впливу професійної компетентності директора гімназії на умови діяльності її працівників // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Медична психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. С. Д. Максименка.–К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том. Х, Вип. 7. – С. 44–52.
 21. Беженар Г.Д. Цивільна оборона в ЗНЗ / упоряд. Н. Мурашко (Бібліотека «Шкільного світу»). - К.: Шк. світ, 2008. - С.4 - 43.
 22. Беженар Г.Д. Освітнє середовище гімназії як засіб самореалізації обдарованої особистості // Обдарована дитина. - №10. - 2008. - С.11- 27.
 23. Беженар Г.Д. Слов’янська гімназія Дарницького району // Базові навчальні заклади з питань упровадження проекту ЄС «Громадянська освіта – Україна» 2005-2008рр.: навчально – методичний посібник для керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Вид-во ГУОН КМДА, 2008. -       С. 14 - 15.
 24. Беженар Г. Громадянська освіта в школі: завдання, зміст та форми реалізації // Слов’янський вісник. Науково – практичний посібник. – 2009. - №1. - С.4 - 6.
 25. Беженар Г.Д. Аналітичні накази за станом викладання предметів / упоряд. Н. Мурашко (Бібліотека «Шкільного світу»). - К.: Шк. світ, 2009. - С.6 - 44
 26. Беженар Г.Д. Внутрішньошкільний контроль. Накази / упоряд. Н. Мурашко (Бібліотека «Шкільного світу»). - К.: Шк. світ, 2009. - С.7 - 44.
 27. Беженар Г.Д. Сучасна гімназія – сучасна освіта // Школа. – 2009. - №6. -   С. 23 - 43.
 28. Беженар Г.Д. Дитяча медіація – крок до порозуміння // Школа. – 2009. - №7. - С. 76 - 79.
 29. Беженар Г.Д. Державне управління громадянською освітою учнівської молоді України: нормативно - правове забезпечення // Школа. – 2009. - №10. - С. 15 - 21.
 30. Беженар Г.Д. Впровадження громадянської освіти в навчальний процес: зарубіжний досвід // Школа. – 2009. - №10. - С. 22 - 27.
 31. Беженар Г.Д. Освітнє середовище гімназії як засіб самореалізації обдарованої дитини // Школа. – 2009. - №11. - С. 24 - 37.
 32. Беженар Г.Д. Індивідуалізація навчально – виховного процесу як засіб формування особистості гімназиста // Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. - №1. - С. 51 - 53.
 33. Беженар Г.Д. Учнівське самоврядування як засіб соціалізації школярів// Школа. – 2010. - №4. - С. 33 - 40.
 34. Беженар Г.Д. Державно – громадське управління гімназією – крок до демократичного суспільства // Сучасна школа України. – 2009. - №1. - С. 55 - 74.
 35. Беженар Г.Д. Пріоритети розвитку гімназійної освіти // Сучасна школа України. – 2010. - №6. - С. 5 - 17.
 36. Беженар Г.Д. Управлінські рішення з охорони праці // Сучасна школа України. – 2010. - №6. - С. 91 - 95.
 37. Беженар Г.Д. Управлінські рішення: накази / упоряд. Ж. М. Сташко (Бібліотека «Шкільного світу»). - К.: Шк. світ, 2010. – 128с.
 38. Беженар Г.Д. Учнівське самоврядування як засіб соціалізації учнівської молоді // Наукова сесія присвячена 175 – річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В.П. Андрущенка: у двох книгах / упор.: Л.П. Вовк, О.С. Падалка. -  Київ.: Вид – во НПУ імені М. П. Драгоманова,  2010.- Книга друга. – С.108 - 121.
 39. Деріга С.І. Модернізація громадянської освіти в сучасній школі (психолого – педагогічний аспект) // Слов’янський вісник. Науково – практичний посібник. – 2009. - №1. - С.27 - 28.
 40. Касьяненко Т.І., Деріга С.І., Лебединська О.О. Комплексні організаційні моделі (методичні матеріали на допомогу шкільному психологу) // Методичні матеріали. – К.: 2006. – 26с.
 41. Попова М.В. Київ у ІХ – ХІV ст. (Курс «Наш край») // Історія в школі. – 2004. - №9. - С. 38 - 40.
 42. Руденко Л.М., Скавронська С.В. Пісня, опалена війною. Урок-концерт. // журнал  «Школа».- 2013. - №4. – с. 53-54. 
 43. Сандул В. С., Старов С. Б. Удосконалення законодавства щодо дистанційного навчання в умовах карантину //Інформація і право. - 2021. - №1(36). - С. 66-72.

 Додаткова інформація: Результативність роботи кафедри підтверджують щорічні пере­можці районних та міських предметних олімпі­ад, зовнішнє незалежне оцінювання, високий показник вступу до вищих навчальних закладів випускників гімназії, які пов’язали своє майбутнє з історією, правом, іншими суспільними науками. Активно ведеться членами кафедри робота з підготовки  науково – пошукових робіт  учнів – членів Малої академії наук України.

 

Значним набутком кафедри є оформлен­ня  профільних кабінетів. В них експозицій­но представлено сторінки розвит­ку української історії та культури: українсь­кий розпис, українська вишиваночка, український побут, різьба по дереву, релігійні вірування нашого народу. Також широко представ­лені історична та юридична література, правова джерельна база.

 

  
© 2009 - 2010 Слов'янська гімназія Титульна сторінка l Форум l Реєстрація l Зв`язок з нами